Croeso

Croeso i'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth lechyd.

Swyddogaeth yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd yw darparu gwasanaeth i’r cyhoedd drwy gynnal ymchwiliadau annibynnol i gwynion nad yw adrannau’r llywodraeth ac amrediad o gyrff cyhoeddus eraill yn y DU, a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloeg r wedi gweithredu’n deg nac yn briodol neu eu bod wedi darparu gwasanaeth gwael.

Ein nod a’n gweledigaeth yw darparu gwasanaeth annibynnol o safon ar gyfer ymdrin â chwynion, a'r gwasanaeth hwnnw'n unioni camweddau unigol, yn hyrwyddo gwelliannau mewn gwa sanaethau cyhoeddus ac yn sail i bolisïau cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â phso.enquiries@ombudsman.org.uk

Swyddfa’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd Millbank Tower
Millbank
Llundain
SW1P 4QP

Ffôn: 0345 015 4033

Ffacs: 0300 061 4000