Croeso

Croeso i'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth lechyd.


Service update

We will be carrying out essential maintenance work on our website on Tuesday 17 August 2011. During this time you may experience difficulty accessing our site. We apologise in advance for any inconvenience this may cause you.

For more information, please contact our helpline on 0345 015 4033 or email phso.enquiries@ombudsman.org.uk.


Swyddogaeth yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd yw darparu gwasanaeth i’r cyhoedd drwy gynnal ymchwiliadau annibynnol i gwynion nad yw adrannau’r llywodraeth ac amrediad o gyrff cyhoeddus eraill yn y DU, a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloeg r wedi gweithredu’n deg nac yn briodol neu eu bod wedi darparu gwasanaeth gwael.

Ein nod a’n gweledigaeth yw darparu gwasanaeth annibynnol o safon ar gyfer ymdrin â chwynion, a'r gwasanaeth hwnnw'n unioni camweddau unigol, yn hyrwyddo gwelliannau mewn gwa sanaethau cyhoeddus ac yn sail i bolisïau cyhoeddus.

Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â phso.enquiries@ombudsman.org.uk

Swyddfa’r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd Millbank Tower
Millbank
Llundain
SW1P 4QP

Ffôn: 0345 015 4033

Ffacs: 0300 061 4000