Informacja w różnych językach.

Staramy się, aby nasze usługi były dostępne dla jak największej liczby osób. Prosimy o powiadomienie nas, jeżeli język angielski nie jest językiem ojczystym klienta i chciałby on mówić w innym języku. Możemy niemal natychmiast zapewnić usługi tłumacza przez telefon. Aby powiadomić nas o języku, w którym klient chciałby rozmawiać, prosimy o telefon pod numer 0345 015 4033 lub e-mail na adres phso.enquiries@ombudsman.org.uk.

Informacje na temat sposobu składania skargi do naszej instytucji dostępne są w wielu językach, włącznie z językiem polskim. Prosimy o skorzystanie z poniższych odsyłaczy. 

Wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Służby Zdrowia