Gwybodaeth mewn ieithoedd gwahanol.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein gwasanaeth mor hygyrch ag sy’n bosibl i bawb. Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf ac y byddai’n well gennych siarad hefo ni yn eich iaith eich hun, gadewch i ni wybod. Gallwn gael cyfieithydd ar y ffôn ar unwaith bron. Cysylltwch â ni a dweud ym mha iaith yr ydych am siarad – ffoniwch ni ar 0345 015 4033 neu anfonwch e-bost at phso.enquiries@ombudsman.org.uk.

Information Mae gwybodaeth am y modd i ddwyn cwyn i’n sylw ar gael mewn nifer o ieithoedd ar y safle hwn, gan gynnwys y Gymraeg. Defnyddiwch y dolenni isod.

Dwyn cwyn i sylw’r Ombwdsmon Seneddol